מרכוז של רצועת ההליכון Walkingpad

הפעילו את ההליכון במהירות של 3-4 קמ"ש, מבלי לעמוד עליו.
בדקו לאיזה צד נוטה רצועת ההליכון.
אם הרצועה הוזזה לצד שמאל, השתמשו במפתח כדי לסובב את הבריח השמאלי ב-1/4 סיבוב ימינה ואת הבריח הימני ב- 1/4 סיבוב שמאלה.
אם הרצועה הוזזה ימינה, סובבו את הבריח הימני ב1/4 סיבוב בכיוון השעון ואת הבריח השמאלי ב-1/4 סיבוב נגד כיוון השעון.
ובמידה והרצועה טרם יושרה, חזרו על השלבים 3 או 4 עד שהרצועה תתיישר.
הגדילו את מהירות תנועת הרצועה, וודאו שהיא נעה בצורה ישרה.